SNAI指数
河道的一段:上游
2019-10-21

)正在 zài 存,居:存正在。健正在。芳华长正在。 存留于某地址:正在家。退职。正在位。 关于某方面,指出着沉点:正在于(a.指出事物的素质所正在,或指出事物以什么为内容;b.决定于)。正在乎。事正在报酬。 暗示动做的进行:他正在种地。 介词,暗示工作的时间、地址、景象、范畴等:正在押。正在望。正在握。正在理。正在野(ch俹 )。正在野。。 和“所”连用,暗示强调:正在所不辞。无所不正在。 正正在 笔画数:6; 部首:土; 笔顺编号:132121

)自 zì 本人,己身:本人。自家。本身。自白。自卑。自诩。自卑。自沉(zh恘g )。自大。自谦。盲目(ju?)。自疚。自学。。孤芳自赏。自暴自弃。 从,由:自从。自古以来。 当然:天然。自不待言。自生自灭。自流。 假如:自非,外宁必有内忧。 笔画数:6; 部首:自; 笔顺编号:325111

)优 (優) yōu 夸姣的,出众的:优秀。劣等。 古代指演剧的人:优伶。俳优(风趣杂耍艺人)。 充脚,敷裕:优裕(敷裕,充脚)。优厚。优惠。优遇。养卑处优(处于卑贱的地位,过着优裕的糊口,用于贬义)。 劣 笔画数:6; 部首:亻; 笔顺编号:321354

姓。逛弋。188金宝搏app!交往,逛历。逛逛。)逛 yóu 人或动物正在水里步履:泅水。逛离。逛兴(x宯g )。交往:交逛。

纪行。逛牧。河道的一段:上逛。逛走。中逛。逛水。不固定:逛资。逛说(shu?)。从容地行走:漫逛。笔顺编号:1下逛。。逛山玩水。逛击。逛 笔画数:12;逛学(古指分开本乡到外埠或外国肄业)。部首:氵;逛子(离家久居外乡的人)。


让球盘 娱乐天地2 世博会娱乐
Copyright 2018-2020 3374香港最快开奖结果 版权所有 未经授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。